Skłonność do oszczędzania

wrz 21, 2017 przez

Skłonność do oszczędzania

Skłonność do oszczędzania, termin wprowadzony przez J. M. Keynesa, wyrażający stosunek oszczędności do dochodu. Pojęcie „s.d.o.” stanowi dopełnienie pojęcia „skłonność do konsumpcji” i można je wyrazić jako różnicę między jednością i skłonnością do konsumpcji. W systemie keynesowskim pojęcie „s.d.o.” odgrywa drugorzędną rolę w porównaniu z pojęciem „skłonność do konsumpcji”. W literaturze burżuazyjnej używa się często pojęcia „s.d.o.” w oderwaniu od teorii Keynesa — tylko dla wyrażenia stosunku oszczędności do dochodu.

Podobne

Tagi