Skłonność do oszczędzania

wrz 21, 2017 przez

Skłonność do oszczędzania, termin wprowadzony przez J. M. Keynesa, wyrażający stosunek oszczędności do dochodu. Pojęcie „s.d.o.” stanowi dopełnienie pojęcia „skłonność do konsumpcji” i można je wyrazić jako różnicę między jednością i skłonnością do konsumpcji. W systemie keynesowskim pojęcie „s.d.o.” odgrywa drugorzędną rolę w porównaniu z pojęciem „skłonność do konsumpcji”. W literaturze burżuazyjnej używa się często pojęcia „s.d.o.” w oderwaniu od teorii Keynesa — tylko dla wyrażenia stosunku oszczędności do dochodu.

Podobne

Tagi