Lokata

wrz 20, 2017 przez

Lokata

Lokata: 1. w gospodarce kapitalistycznej ulokowanie środków pieniężnych (kapitału) w papierach wartościowych na rachunkach oszczędnościowych w bankach lub w innych instytucjach finansowych, w przedsiębiorstwach itp. w celu zabezpieczenia kapitału i osiągnięcia stałego dochodu; 2. w finansach gospodarki socjalistycznej pojęciem l. określa się społeczne środki pieniężne przekazane na zasadzie zwrotności, ale bez określonego terminu przez budżet państwa (lub inne fundusze) systemowi bankowemu, lub odwrotnie, przez system bankowy lub inne instytucje finansowe budżetowi państwa. W Polsce do 1966 lokowano w budżecie państwa akumulowane w PKO oszczędności ludności. Po tym terminie budżet państwa zrezygnował z tych l. i oszczędności te pozostają w systemie bankowym, w którym stanowią jeden z elementów służących do prowadzenia akcji kredytowej. Natomiast nadal są lokowane w budżecie fundusze rezerwowe PZU. Przejście w 1969 z systemu bezzwrotnego finansowania inwestycji przedsiębiorstw uspołecznionych przez budżet państwa do systemu finansowania ich kredytem bankowym spowodowało znaczne zwiększenie 1. budżetu państwa w bankach.

Podobne

Tagi