Konto

wrz 20, 2017 przez

Konto

Konto, swoisty dla metod rachunkowości sposób dokonywania zapisów księgowych, dotyczących poszczególnych rodzajów zasobów dóbr materialnych, środków pieniężnych i papierów wartościowych, stanów należności i zobowiązań oraz funduszy, kosztów, strat, dochodów i zysków; przeciwstawia zapisy zwiększające dane pozycje zapisom zmniejszającym przez ich dwustronne notowanie, co pozwala na ustalenie salda konta. W praktycznym znaczeniu, urządzenie ewidencyjne (np. karta kontowa), w którym dokonuje się odpowiednich zapisów i obliczeń związanych z ustalaniem salda. Zob. też: credit, debet.

Podobne

Tagi