Jakie są różnice między pożyczką a kredytem? Wyjaśnienie podstawowych pojęć

lis 3, 2021 przez

Jakie są różnice między pożyczką a kredytem? Wyjaśnienie podstawowych pojęć

Jakie są różnice między pożyczką a kredytem? Wyjaśnienie podstawowych pojęć

Pożyczka i kredyt to dwa podstawowe produkty finansowe oferowane przez banki, instytucje finansowe i inne podmioty. Mimo, że często używane są jako synonimy, to jednak różnią się między sobą. W tym artykule wyjaśnimy podstawowe pojęcia i omówimy najważniejsze różnice między pożyczką a kredytem.

Pożyczka i kredyt – co to jest?

Pożyczka to umowa zobowiązująca nadającego do korzystania pewną kwotę pieniężną na określony czas pożyczającej osobie. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej pożyczonej kwoty wraz z odsetkami i prowizjami w ustalonym terminie. Pożyczka może być udzielana przez instytucje finansowe, prywatne osoby oraz rządowe programy pomocy.

Kredyt natomiast to zobowiązanie zapewniające określoną kwotę pieniężną przekazywaną kredytobiorcy na określony czas. Kwota kredytu nie jest w całości wypłacana, lecz kredytobiorca otrzymuje środki w określonych ratach, nazywanych transzami. Kredytodawca jest zobowiązany udzielić kredytu w przeciągu ustalonego czasu, a kredytobiorca jest zobowiązany go spłacić wraz z odsetkami i prowizjami w ustalonym terminie.

Pożyczka i kredyt – czym różnią się między sobą?

  1. Forma umowy

Podstawowa różnica między pożyczką a kredytem to forma umowy. Pożyczka to umowa cywilnoprawna, a kredyt to umowa bankowa regulowana przez ustawy i regulacje bankowe. W przypadku pożyczki umowa zazwyczaj jest podpisywana przez pożyczającego i pożyczkobiorcę. W przypadku kredytu, umowa musi być podpisana na mocy aktu notarialnego lub w oddziale banku.

  1. Cel i kwota

Pożyczka i kredyt różnią się również pod względem przeznaczenia oraz kwoty. Pożyczka zazwyczaj jest przeznaczona na określony cel, na przykład na zakup samochodu, remont mieszkania czy też opłacenie długu. Kwota pożyczki jest ustalona na początku umowy i nie ma możliwości jej zwiększenia. Kredyt natomiast jest oferowany na szeroki zakres celów, między innymi na rozwój działalności, zakup nieruchomości lub samochodu. Kwota kredytu może ulegać zmianie w przypadku pozyskania dodatkowych zabezpieczeń.

  1. Koszty

Pożyczka i kredyt różnią się również kosztami. Pożyczka, jako umowa cywilnoprawna, podlega wyłącznie ustawowym przepisom i może być udzielana przez osoby prywatne, jak np. rodzina, przyjaciele czy firmy pożyczkowe. W związku z tym koszty związane z pożyczką są zazwyczaj wyższe niż koszty związane z kredytem udzielanym przez bank. Kredyt jest uregulowany przez przepisy bankowe, a koszty związane z kredytem, takie jak odsetki i prowizje, są z reguły niższe niż w przypadku pożyczki.

  1. Wymogi i zabezpieczenia

Kolejną różnicą między pożyczką a kredytem są wymogi i zabezpieczenia. W przypadku pożyczki nie odpowiada się zazwyczaj za nią żadnymi zabezpieczeniami, chyba że jest to pożyczka zabezpieczona np. poręczycielem. W przypadku kredytu, zabezpieczeniem jest zazwyczaj udzielona na jego cel nieruchomość albo poręczyciel. Kredytobiorca jest zobowiązany do spełnienia wielu wymogów, m.in. tworzenia biznesplanu czy też wskazania źródła spłaty kredytu.

  1. Procedura ubiegania się o kredyt i pożyczkę

Ostatnią różnicą między pożyczką a kredytem jest procedura ubiegania się o te produkty finansowe. W przypadku pożyczki często nie ma konieczności przedstawiania wielu dokumentów, a decyzja o udzieleniu pożyczki zapada zazwyczaj w ciągu 24 godzin. W przypadku kredytu procedura jest bardziej skomplikowana, wymaga przedstawienia wielu dokumentów oraz przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej.

Podsumowanie

Pożyczka i kredyt to dwa produkty finansowe, które pozwalają na pozyskanie dodatkowych środków na różne cele. Mimo, że często określane są mianem synonimów, to jednak różnią się między sobą. Podstawowe różnice między tymi produktami to forma umowy, cel i kwota, koszty, wymogi i zabezpieczenia oraz procedura ubiegania się o produkt finansowy. Przed podjęciem decyzji o wyborze danego produktu, warto dokładnie przeanalizować własną sytuację finansową oraz porównać różne oferty.

Podobne

Tagi