Rachunkowość – podstawowe informacje o rachunkowości dla początkujących

lip 16, 2020 przez

Rachunkowość – podstawowe informacje o rachunkowości dla początkujących

RACHUNKOWOŚĆ – PODSTAWOWE INFORMACJE O RACHUNKOWOŚCI DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Rachunkowość to dziedzina nauki zajmująca się gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji finansowych o organizacji. W tym artykule przedstawimy podstawowe informacje o rachunkowości dla początkujących, które pomogą zrozumieć podstawowe zasady i terminologię związane z rachunkowością.

 1. Podstawowe pojęcia związane z rachunkowością

Pierwszym krokiem w zrozumieniu rachunkowości jest poznanie podstawowych pojęć związanych z tą dziedziną. Oto kilka z nich:

 • Aktywa – środki finansowe, które organizacja posiada, takie jak budynki, urządzenia, pieniądze i zapasy.

 • Pasywa – zobowiązania finansowe organizacji, takie jak pożyczki, zaciągnięte kredyty i zobowiązania wobec dostawców.

 • Kapitał własny – różnica między wartością aktywów a wartością zobowiązań.

 • Rachunek zysków i strat – dokument rachunkowy przedstawiający dochody i koszty organizacji.

 1. Zasady rachunkowości

Rachunkowość opiera się na kilku zasadach, które pomagają ujawnić rzeczywisty stan finansowy organizacji. Oto kilka z tych zasad:

 • Zasada stałości wartości – aktywa są wyceniane na ich wartość zakupu lub koszt ich produkcji.

 • Zasada kosztów historycznych – wartość aktywów i pasywów ujawniana jest na podstawie cen rynkowych, na których organizacja kupowała i sprzedawała aktywa.

 • Zasada ostrożności – koszty są zawsze wyższe niż przychody, a wartość aktywów jest zawsze obniżana w przypadku podejrzeń o ich obniżenie wartości.

 1. Typy rachunków rachunkowości

Istnieją różne typy rachunków związanych z rachunkowością. Oto kilka z nich:

 • Rachunek bilansowy – dokument przedstawiający wartość aktywów, pasywów i kapitału własnego organizacji.

 • Rachunek zysków i strat – dokument przedstawiający dochody i koszty organizacji.

 • Rachunek przepływów pieniężnych – dokument przedstawiający strumień pieniężny w organizacji.

 1. Podstawowe dokumenty rachunkowości

W rachunkowości istnieją różne dokumenty, które są ważne dla organizacji. Oto kilka z nich:

 • Faktura VAT – dokument potwierdzający sprzedaż towarów i usług na rachunek organizacji.

 • Rachunek bankowy – dokument przedstawiający stan konta bankowego organizacji.

 • Inwentaryzacja – dokument przedstawiający stan zapasów organizacji.

 1. Rolnicy rachunkowości w organizacji

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie rachunkowości w organizacji to księgowi lub specjaliści od finansów. Ich zadaniem jest przetwarzanie dokumentów finansowych, przygotowywanie rachunków i raportów, a także zapewnienie, że organizacja działa zgodnie z zasadami rachunkowości.

Podsumowując, rachunkowość jest niezbędną dziedziną dla każdej organizacji. Poznanie podstawowych pojęć, zasad i dokumentów związanych z rachunkowością pomoże początkującym zrozumieć jej rolę w biznesie, a także umożliwi efektywne zarządzanie finansami organizacji.

Podobne

Tagi