Credit

wrz 20, 2017 przez

Credit

Credit, prawa strona konta, służąca do księgowania wielkości traktowanych jako ujemne w systemie zapisu podwójnego, tj. w zależności od charakteru konta zmniejszeń zasobów dóbr materialnych, środków pieniężnych, papierów wartościowych, stanu należności, zwiększeń funduszów i stanu zobowiązań oraz uzyskanych dochodów. Na określenie prawej strony konta używa się również terminu „Ma”. Zapisy księgowane na stronie c. jakiegokolwiek konta nazywa się ogólnie jego uznaniem.

Podobne

Tagi