Debet

wrz 20, 2017 przez

Debet

Debet, lewa strona konta, służąca do księgowania wielkości traktowanych jako dodatnie w systemie zapisu podwójnego, tj. w zależności od charakteru konta — zwiększeń zasobów dóbr materialnych, środków pieniężnych, papierów wartościowych, stanu należności, zmniejszeń funduszów i stanu zobowiązań oraz poniesionych kosztów i strat. Na określenie lewej strony konta używa się również terminu „Winien”. Zapisy księgowe na stronie d. jakiegokolwiek konta nazywa się ogólnie jego obciążeniem.

Podobne

Tagi