Pasywa

wrz 21, 2017 przez

Pasywa

Pasywa, źródła pochodzenia i przeznaczenie środków gospodarczych, jakimi rozporządza w danym momencie jednostka gospodarująca; obejmują: 1. fundusze własne (odpowiednik środków przydzielonych przedsiębiorstwu oraz wygospodarowanych przez nie); 2. kredyty bankowe (odpowiednik środków uzyskanych w formie pożyczki z banku); 3. różne zobowiązania (odpowiednik środków przeznaczonych na spłatę tych zobowiązań); 4. fundusze specjalnego przeznaczenia (odpowiednik środków przeznaczonych na specjalne cele); 5. dochody przyszłych okresów (odpowiednik części aktywów uzyskanych w danym okresie, dotyczących okresu przyszłego). W przedsiębiorstwach kapitalistycznych p. dzieli się na kapitały własne i wymienione wyżej p. Termin „p.” znajduje głównie zastosowanie do oznaczenia treści jednej z dwóch stron bilansu (bilans w rachunkowości). P. stałe — pewna grupa p., która występuje stale jako zobowiązanie przedsiębiorstwa.

Podobne

Tagi