Papiery wartościowe

wrz 21, 2017 przez

Papiery wartościowe

Papiery wartościowe(walory), papiery reprezentujące prawa majątkowe przysługujące ich właścicielowi. Można je podzielić na papiery o dochodzie stałym i zmiennym. P.w. o dochodzie stałym reprezentują wierzytelność, której wielkość — zarówno kapitału, jak i dochodu — określona jest w kwocie pieniężnej już w chwili emisji, tj. wypuszczenia ich do obiegu. Rozróżnia się tu p.w. podlegające wykupowi, tj. obligacje, i nie podlegające wykupowi, tzw. renty wieczyste; p.w. podlegające wykupowi można podzielić na wykupywane jednorazowo z chwilą nadejścia terminu płatności (niektóre obligacje) oraz na spłacane stopniowo przez losowanie w ciągu określonego czasu (większość obligacji). Wśród pożyczek państwowych specjalną formą, rozpowszechnioną również w krajach socjalistycznych, są tzw. pożyczki premiowe, w których część lub całość oprocentowania przeznacza się na premie, tj. wygrane rozlosowywane między posiadaczy obligacji. P.w. o dochodzie zmiennym są to papiery reprezentujące prawo do udziału w majątku przedsiębiorstwa oraz do udziału w zysku osiąganym przez emitującą je spółkę i do odpowiedniej liczby głosów na zebraniu akcjonariuszy (udziałowców). Należą tu akcje, udziały i świadectwa założycielskie. Najnowszą odmianą p.w. są obligacje konwersyjne (conoertible bonds, convertible prefered stock), uprawniające posiadacza do zamiany ich na akcje tej spółki, a więc zmianę stosunku wierzyciela na współwłaściciela. P.w. są w krajach kapitalistycznych przedmiotem obrotu na giełdach pieniężnych; nie każdy jednak p.w. dopuszczany jest do obrotów giełdowych, zależy to bowiem od decyzji władz giełdy. Z reguły dopuszczane są do obrotów na giełdzie p.w. państwowe, związków komunalnych oraz niektóre akcje i obligacje większych przedsiębiorstw. Ponadto p.w. są kupowane i sprzedawane przez banki, kantory bankowe itd. W państwach socjalistycznych p.w. występują w formie akcji przedsiębiorstw i banków, które mimo uspołecznienia zachowały formę spółek akcyjnych np. Bank Handlowy w Warszawie SA), w formie obligacji pożyczek państwowych, bonów skarbowych i bonów oszczędnościowych. Obligacje pożyczek państwowych podlegają wykupowi przez upoważnione instytucje finansowe (w Polsce PKO) w terminach płatności (losowania).

Podobne

Tagi