Gwarancja a rękojmia – czym się różnią i jakie prawa przysługują konsumentom?

kwi 13, 2022 przez

Gwarancja a rękojmia – czym się różnią i jakie prawa przysługują konsumentom?

Gwarancja a rękojmia – czym się różnią i jakie prawa przysługują konsumentom?

W dzisiejszych czasach, gdy kupujemy coraz więcej produktów, kwestia gwarancji i rękojmi jest coraz częściej poruszana. Konsumentom może być trudno odróżnić te pojęcia i wiedzieć, jakie prawa im przysługują. W tym artykule przedstawimy różnicę między gwarancją a rękojmią oraz omówimy, jakie prawa przysługują konsumentom w przypadku wad produktu.

  1. Różnica między gwarancją a rękojmią

Gwarancja to dobrowolne zobowiązanie producenta lub sprzedawcy do naprawy lub wymiany produktu w przypadku awarii w określonym czasie, często dłuższym niż okres rękojmi. Gwarancja może być dodatkowym zabezpieczeniem dla konsumenta, ale nie zastępuje ona przysługującego mu prawa do rękojmi.

Rękojmia natomiast to obowiązek sprzedawcy, określony przez Kodeks Cywilny, do usunięcia wad produktu w określonym czasie lub zwrotu ceny. Rękojmia jest obowiązkowa w przypadku sprzedaży produktów nowych, używanych i po generalnym remoncie. Sprzedawca odpowiada za wady towaru przez okres 2 lat w przypadku sprzedaży produktów nowych lub przez 1 rok w przypadku sprzedaży produktów używanych lub po generalnym remoncie.

  1. Prawa konsumenta w przypadku wad produktu

Konsument, który kupił wadliwy produkt, może złożyć reklamację u sprzedawcy. W ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji, sprzedawca powinien wydać konsumentowi odpowiedź na piśmie lub elektronicznie. W przypadku pozytywnie załatwionej reklamacji, sprzedawca powinien naprawić produkt lub wymienić go na nowy. W przypadku negatywnej odpowiedzi konsument może złożyć skargę do sądu lub Krajowego Ośrodka Informacji Konsumenckiej.

Warto jednak pamiętać, że nie każda usterka produktu jest wadą i nie każda wada uprawnia do reklamacji. Na przykład, jeśli konsument uszkodził produkt sam przez nieumiejętne użytkowanie lub zaniedbanie, to nie ma prawa do reklamacji.

  1. Co ma prawo zrobić sprzedawca?

Sprzedawca ma prawo do jednej naprawy lub wymiany produktu na nowy lub zwrotu ceny. Jeśli sprzedawca dokona naprawy i usterka pojawi się ponownie, to konsument ma prawo żądać wymiany produktu na nowy lub zwrotu ceny. Sprzedawca musi dokonać naprawy lub wymiany produktu w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji.

  1. Co zrobić, gdy sprzedawca nie akceptuje reklamacji?

Jeśli sprzedawca nie akceptuje reklamacji, konsument może skorzystać z pomocy rzecznika praw konsumenta lub złożyć skargę do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej. Możliwe jest również skorzystanie z bezpłatnej pomocy Krajowego Ośrodka Informacji Konsumenckiej.

  1. Podsumowanie

W przypadku wad produktu ważne jest, aby konsument złożył reklamację u sprzedawcy. Konsument ma prawo do rękojmi oraz gwarancji, ale przede wszystkim ma prawo do kupienia produktu wolnego od wad. Sprzedawca ma obowiązek dokonania naprawy lub wymiany produktu albo zwrotu ceny. W przypadku trudności z załatwieniem reklamacji, warto skorzystać z pomocy rzecznika praw konsumenta lub Krajowego Ośrodka Informacji Konsumenckiej.

Podobne

Tagi