Faktoring międzynarodowy – jak działa i jakie są korzyści dla przedsiębiorstw?

kwi 27, 2020 przez

Faktoring międzynarodowy – jak działa i jakie są korzyści dla przedsiębiorstw?

Faktoring międzynarodowy – rozwiązanie dla przedsiębiorstw

W dzisiejszych czasach prowadzenie biznesu wymaga płynności finansowej. Dla wielu przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich, faktoring międzynarodowy jest idealnym rozwiązaniem. Faktoring jest formą finansowania, w której instytucja finansowa (factor) nabywa wierzytelności od przedsiębiorstwa (sprzedawcy) i przekazuje mu nieodwołalną zapłatę za te wierzytelności.

 1. Faktoryng międzynarodowy – jak działa?
  Faktoring międzynarodowy działa na podobnych zasadach co faktoring krajowy. Jednakże, w przypadku faktoringu międzynarodowego występuje większe ryzyko związane z przepływami pieniężnymi i walutowymi. W związku z tym, factor zajmuje się kompleksową obsługą transakcji handlowych między sprzedawcą a nabywcą za granicą, a także zapewnia finansowanie przed lub po sprzedaży.

 2. Korzyści dla przedsiębiorstw
  Faktoring międzynarodowy niesie ze sobą wiele korzyści dla przedsiębiorstw, w tym:

 • Umożliwia szybkie pozyskanie środków finansowych
 • Minimalizuje ryzyko niewypłacalności nabywców za granicą
 • Zapewnia obsługę transakcji handlowych, w tym fakturowanie, recykling faktur, inkaso oraz windykację należności
 • Umożliwia lepszą negocjację warunków handlowych z kontrahentami zagranicznymi
 • Dostarcza narzędzia do zarządzania przepływami pieniężnymi przedsiębiorstwa
 • Ułatwia kontrolę kosztów związanych z obsługą transakcji handlowych między sprzedawcą a nabywcą za granicą
 1. Jakie przedsiębiorstwa korzystają z faktoringu międzynarodowego?
  Faktoring międzynarodowy jest szczególnie atrakcyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa te często mają problemy z pozyskaniem finansowania od tradycyjnych instytucji finansowych. Faktoring międzynarodowy stanowi dla nich alternatywną formę finansowania oraz pomaga w zarządzaniu przepływami pieniężnymi przedsiębiorstwa. Ponadto, faktoring międzynarodowy jest również stosowany przez duże przedsiębiorstwa, które chcą zminimalizować ryzyko niewypłacalności nabywców za granicą.

 2. Faktoring międzynarodowy a eksport
  Faktoring międzynarodowy ma szczególne zastosowanie w handlu zagranicznym. Przedsiębiorstwa eksportujące zazwyczaj stykają się z problemem opóźnień w płatnościach od zagranicznych nabywców. Faktoring międzynarodowy pozwala przedsiębiorstwom na uzyskanie środków finansowych już przed otrzymaniem płatności od nabywców. Ponadto, factor zajmuje się recyklingiem faktur oraz skutecznym ściąganiem należności od nabywców zagranicznych.

 3. Wnioski
  Faktoring międzynarodowy jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które chcą poprawić płynność finansową oraz minimalizować ryzyko związane z transakcjami handlowymi za granicą. Faktoring międzynarodowy pozwala na szybkie i proste uzyskanie środków finansowych, a także zapewnia kompleksową obsługę transakcji handlowych. Przedsiębiorstwa eksportujące oraz małe i średnie przedsiębiorstwa są szczególnie zainteresowane faktoringiem międzynarodowym, ponieważ pozwala im to na lepsze zarządzanie przepływami pieniężnymi oraz minimalizowanie ryzyka niewypłacalności nabywców.

Podobne

Tagi