Deficyt

wrz 20, 2017 przez

Deficyt

Deficyt: 1. niedobór wpływów na pokrycie rozchodów (nadwyżka wydatków nad wpływami) w bilansach finansowych, towarowych, materiałowych; 2. nadwyżka kosztów nad dochodami z całokształtu działalności przedsiębiorstwa lub z jej poszczególnych elementów. D. budżetowy — sytuacja, w której wydatki budżetu przewyższają jego dochody i stąd występuje brak pokrycia dla części wydatków. Materiał deficytowy: 1. materiał sprzedawany po cenie nie pokrywającej kosztów jego produkcji; 2. materiał, którego produkcja nie pokrywa zapotrzebowania rynku. Przedsiębiorstwo deficytowe — przedsiębiorstwo nie pokrywające swoich kosztów (wydatków) z własnych dochodów (wpływów). Określenie d. jest niekiedy stosowane jako synonim pojęć: strata, niedobór, brak, manko.

Podobne

Tagi