Bony skarbowe

wrz 19, 2017 przez

Bony skarbowe

Bony skarbowe, jedna z form państwowych papierów wartościowych potwierdzających zobowiązanie państwa z tytułu zaciągniętego kredytu. B.s. są emitowane w celu zaciągania pożyczek krótkoterminowych, na okres 3—6 miesięcy, i są lokowane z reguły w bankach, najczęściej w bankach centralnych (biletowych, emisyjnych), które mogą wykorzystywać będące w ich posiadaniu b.s. do prowadzenia operacji wolnego rynku. W ten sposób część b.s. może dostać się w posiadanie banków handlowych. Historycznie rzecz biorąc, emisja b.s. miała przede wszystkim zapewnić płynność budżetowi państwa i możliwość terminowego regulowania płatności niezależnie od tempa gromadzenia dochodów budżetowych. Obecnie, wobec bardzo wysokich zadłużeń państwowych, w rozwiniętych krajach kapitalistycznych również zadłużenie z tytułu emisji b.s. ma charakter chroniczny, a wykupywanie bonów, dla których mija termin płatności, łączy się z jednoczesną emisją nowych bonów. W praktyce gospodarki budżetowej krajów socjalistycznych b.s. obecnie nie znajdują zastosowania. W Polsce b.s. były emitowane tylko bezpośrednio po II wojnie światowej w celu pokrycia zadłużenia państwa w Narodowym Banku Polskim i już na przełomie 1946/47 zostały całkowicie wykupione, dzięki stworzeniu nadwyżek budżetowych, które pozwoliły zlikwidować zadłużenie państwa w NBP.

Podobne

Tagi