Bilanse finansowe

wrz 19, 2017 przez

Bilanse finansowe

Bilanse finansowe, zestawienia (wielkości planowanych lub faktycznych) pieniężnych dochodów i wydatków, przedstawiające potrzeby wymagające finansowania i źródła ich pokrycia. W Polsce rozróżnia się trzy szczeble centralnego planowania finansowego (sporządzania b.f.): 1. bilans finansowy państwa Jako dokument podstawowy o charakterze ekonomiczno-analitycznym; 2. rozwinięty bilans finansowy państwa, podzielony na części odpowiadające poszczególnym podmiotom systemu finansowego i wyznaczający ogólne zadania do realizacji w planach operatywnych; 3. operatywne plany finansowe, określające szczegółowo rodzaj operacji finansowych, wśród których podstawowe znaczenie ma budżet państwa i plan kredytowy jako bilans aktywów i pasywów systemu bankowego. Sporządza się też bilanse niższych szczebli, np. b.f. przedsiębiorstw, b.f. różnych instytucji (np. Społecznego Funduszu Budowy Szkól 1 Internatów) lub b.f. określonych dziedzin działalności (np. bilans finansowania inwestycji i kapitalnych remontów, bilans środków obrotowych i źródła ich pokrycia, bilans finansowania postępu techniczno-ekonomicznego). Z reguły różnym funduszom (np. Fundusz Gromadzki, Fundusz Postępu Techniczno-Ekonomicznego, Fundusz Emerytalny) odpowiadają określone b.f.

Podobne

Tagi