Bankowe operacje

wrz 19, 2017 przez

Bankowe operacje

Bankowe operacje, dzielą się na bierne, czynne i usługowe. O.b. bierne (pasywne) — polegają na przyjmowaniu sum pieniężnych od klientów. Zgromadzone w ten sposób środki obce są, oprócz środków własnych (kapitału zakładowego i zgromadzonych rezerw), podstawą działalności banków. O.b. czynne (aktywne) — polegają na właściwym zużytkowaniu zgromadzonych przez bank środków własnych i obcych oraz występują w formie udzielania pożyczek, dyskontowania weksli i innych papierów, a także dokonywania lokat i inwestycji pieniężnych. O.b. usługowe (komisowe) — czynności wykonywane z polecenia i na rachunek klientów, zwłaszcza: l. dokonywanie obrotów gotówkowych; 2. organizowanie i dokonywanie obrotów bezgotówkowych — czekowych, przelewowych i inkasowych; 3. wykonywanie zleceń z zakresu obrotów płatniczych z zagranicą, a więc skup i sprzedaż pieniędzy i czeków zagranicznych, realizacja przekazów za granicę, wypłacanie sum przekazanych z zagranicy; 4. wykonywanie zleceń kupna-sprzedaży papierów wartościowych i administrowanie nimi. Banki socjalistyczne przeprowadzają o.b. zgodnie z periodycznie ustalanymi planami: planem kredytowym, planem kasowym i planem obrotów płatniczych z zagranicą.

Podobne

Tagi