Bank Polska kasa opieki SA

wrz 19, 2017 przez

Bank Polska kasa opieki SA

Bank Polska kasa opieki SA (nazywany w skrócie Bankiem PKO), powołano do życia w 1929 do obsługi bankowej polskiej emigracji zarobkowej. Z czasem działalność jego rozszerzono na obsługę finansową wymiany towarowej Polski z zagranicą. Po II wojnie światowej, w 1945, B.P.K.O. został reaktywowany i otrzymał uprawnienia dewizowe. Przedmiotem jego działalności Jest; 1. prowadzenie eksportu wewnętrznego i wykonywanie związanych z tym operacji bankowych i towarowych; 2. obsługa bankowa operacji walutowo-dewizowych nie związanych z eksportem wewnętrznym. Eksport wewnętrzny polega na sprzedaży towarów, nieruchomości i usług osobom uprawnionym w zamian za zagraniczne środki płatnicze, wpłacane w kraju lub za granicą. Jego celem jest pozyskiwanie dla gospodarki narodowej wpływów dewizowych, pochodzących przede wszystkim z darów Polonii zagranicznej dla rodzin w Polsce, jak również z istniejących w kraju zasobów walutowych ludności. Sprzedaż towarów zagranicznych i krajowych, których ceny są ustalane w dolarach USA, odbywa się za waluty lub za emitowane przez B. P.K.O. bony towarowe, wydawane w kraju osobom otrzymującym przekazy zagraniczne lub wpłacającym waluty. W zakresie operacji bankowych nie związanych z eksportem wewnętrznym B. P.K.O. prowadzi obsługę finansową rozliczeń z zagranicą, dokonuje wypłat przekazów zagranicznych, prowadzi oprocentowane rachunki walutowe krajowców i cudzoziemców itp. Zagraniczne oddziały tego banku (np. w Paryżu) udzielają kredytów i załatwiają różne operacje bankowe w obrocie międzynarodowym.

Podobne

Tagi