Bank handlowy w Warszawie SA

wrz 19, 2017 przez

Bank handlowy w Warszawie SA

Bank handlowy w Warszawie SA, pierwszy polski bank akcyjny w b. Królestwie Kongresowym, założony w 1870; współdziałał w rozwijaniu przemysłu na tym terenie, finansował także handel, rolnictwo, budowę kolei; od 1918 objął działalnością cały teren niepodległej Polski. W Polsce Ludowej głównym przedmiotem działania B.H. do 1963 włącznie była bankowa obsługa obrotów zagranicznych z krajami kapitalistycznymi. Od 1964 działa jako bank handlu zagranicznego PRL dokonując rozliczeń z wszystkimi krajami świata. W 1966 nastąpiło dalsze rozszerzenie zakresu działalności B.H. Od 1970 przedmiotem jego działania jest finansowanie i obsługa bankowa obrotów z zagranicą, a zwłaszcza finansowanie i obsługa transakcji handlu zagranicznego, usług związanych z tym handlem, finansowanie i kredytowanie krajowych przedsiębiorstw handlu zagranicznego i przedsiębiorstw świadczących usługi w obrotach z zagranicą, kontrola bankowa tych przedsiębiorstw oraz zawieranie w tym celu umów i porozumień w kraju i za granicą. B.H. ma oddziały w Gdyni, Katowicach, Lodzi, Szczecinie i Warszawie oraz przedstawicielstwa zagraniczne.

Podobne

Tagi