Żyro

wrz 22, 2017 przez

Żyro (indos), podpis na odwrocie weksla, za pomocą którego żyrant (indogant) przelewa swoje prawa wekslowa na inną osobę (żyranta,...

czytaj więcej

Zabezpieczenie kredytów

wrz 22, 2017 przez

Zabezpieczenie kredytów, zagadnienie z.k. bankowych wynika z założenia zwrotności tych kredytów; banki udzielające kredytów chcą mleć...

czytaj więcej

Wierzyciel

wrz 22, 2017 przez

Wierzyciel, osoba fizyczna lub prawna uprawniona z mocy ustawy albo innego stosunku prawnego do otrzymania świadczenia pieniężnego...

czytaj więcej

Weksel

wrz 22, 2017 przez

Weksel, sporządzony w przewidzianej prawem formie dokument zobowiązujący wystawcę lub wskazaną przez niego osobę do bezwarunkowego...

czytaj więcej

Stopa procentowa

wrz 22, 2017 przez

Stopa procentowa, stosunek sumy, którą płaci się za użytkowanie kapitału pieniężnego, do wielkości tego kapitału. S.p. ustalana jest...

czytaj więcej

Saldo

wrz 22, 2017 przez

Saldo (pozostałość, stan), różnica między ogólnymi sumami obrotów dwóch stron konta księgowego; s. debetowe — obroty debetowe konta...

czytaj więcej

Skłonność do oszczędzania

wrz 21, 2017 przez

Skłonność do oszczędzania, termin wprowadzony przez J. M. Keynesa, wyrażający stosunek oszczędności do dochodu. Pojęcie „s.d.o.”...

czytaj więcej